YnChwarae

Iaith Cymraeg | Gemau Fideo | Ffrwd Fyw | Cyfieithiadau

YnChwarae yn criw o ffrindiau sy'n chwarae gemau a streamo trwy gyfrwng y Gymraeg!

Sefydliwyd gan Menter Caerffili nôl yn 2016!

Dilyn ni pobman:

Cofiwch danysgrifio ar YouTube a Twitch! 😉

Ffaith hwyliog: Mae "YnChwarae" yn frasamcan Cymraeg o'r term "Let's Play", a ddefnyddiwyd gan YouTubers i roi teitl i fideos gemau fideo yn ôl yn y dydd.

Y Criw

Gwrdd â chriw YnChwarae!

A picture of Morgan
Morgan Roberts

Cyd-sylfaenydd YnChwarae, arbenigwr gemau retro! 🕹️

A picture of Owain
Owain Jones

Cyd-sylfaenydd YnChwarae, arbenigwr gemau arswyd! 👻

A picture of Thomas
Thomas Hughes

Tadcu y criw YnChwarae!

A picture of Emrys
Emrys Hobo

Ef yw'r bachgen drwg Twitch Gymraeg! 😎

A picture of Rhys
Rhys Jones

Y brenin Fifa! ⚽

A picture of Iestyn
Iestyn Bevan

Meistr pob gêm a grëwyd erioed yn hanes erioed!

A picture of Josh
Josh Smith

Cerddor preswyl YnChwarae! 🎸

Fideos

Dyma rai fideos o'n sianeli YouTube ac Twitch:

YouTube Embed Disabled - Derbyniwch gwcis i alluogi YouTube Embeds
Twitch Embed Disabled - Derbyniwch gwcis i alluogi Twitch Embeds
YouTube Embed Disabled - Derbyniwch gwcis i alluogi YouTube Embeds
Twitch Embed Disabled - Derbyniwch gwcis i alluogi Twitch Embeds